Etter en avstemming mellom de to kandidatene Ann Sire Fjerdingstad (H) og Tor Kenneth Talmo (Ap), trakk Fjerdingstad det lengste strået og skal også i denne kommunestyreperioden være Øvre Ekers ordfører.

Etter en opptelling av stemmene viste det seg at Fjerdingstad fikk 25 stemmer og Talmo 12 stemmer.

Høyre fikk også varaordføreren

Da det skulle stemmes over hvem som skulle bli varaordfører var det også to kandidater, Per Anton Rakkestad (H) og Bente S. Kleven (Ap).

Da stemmene var talt opp ble det klart at Høyre også fikk varaordføreren.

Rakkestad fikk 25 stemmer og Kleven 12 stemmer.