I retorikken rundt å legge ned en arbeidsplass i Modum blir overskriften hovedsaken.

Ordet «opposisjonen» ble lagt inn av Bygdeposten. Dersom du leser mitt innlegg står det til slutt, - dessverre, flertallet i hovedutvalget valgte å legge ned arbeidsplassen. Så legge alt i hva overskriften sier blir bare bortforklaring.

Arbeiderpartiet valgte ikke å være med på befaring i en så viktig sak, satt hjemme og avgjorde saken.

Alle i hovedutvalget fikk telefon fra den klagende nabo, deres versjon alene ble lagt til grunn for avgjørelsen.

Hver eneste sak har mange sider, også denne. Arbeiderpartiet valgte å legge ned en arbeidsplass.

Kunne avgjørelsen vært annerledes dersom de hadde vært med på befaringen og satt seg bedre inn i saken?