Over i pensjonistenes rekker. – Glad vi ikke slo oss sammen med Drammen

Hans Kristian Sveaas har «pendlet» over kommunegrensa fra Øvre til tidligere Nedre Eiker og legepraksisen i Mjøndalen i knapt 40 år. Nå er det snart slutt.