Over 300.000 har søkt om dagpenger siden 12. mars

Av