Over 10 millioner til 48 bønder – se oversikten for Krødsherad her

Her kan du se hva bøndene i Krødsherad får i tilskudd.