Leser med interesse kommentaren fra Knut Bråthen på onsdag hvor han skriver om «Politikerløftet». Flertallet av politikerne i Modum kommune synes tydeligvis det er på sin plass å understreke at de lover å være ærlige og redelige i sin adferd. Det er vel og bra. Bortsett fra at det burde være helt unødvendig.

Det jeg leste fikk meg til å tenke på en sak Fagforbundet tok opp med den gang nyvalgt ordfører Sunni Grøndahl Aamodt (SP). Etter valget for to år siden lagde Fagforbundet noe de kalte for «Ordførerløfte». Det inneholder fem punkter som man som ordfører forplikter seg til å jobbe for. Veldig mange av landets ordførere skrev under på dette.

De fem punktene handler om å jobbe for en heltidskultur, sørge for trepartssamarbeid og medbestemmelse, bruke kommunens innkjøpsmakt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, ha to lærlinger pr. 1000 innbyggere og sørge for at kravet om fagarbeidere og lærlinger følges opp i kommunens anskaffelser. Første gangen jeg tok det opp med ordføreren var hun veldig positiv. Hun var helt ening i de fem punktene.

Neste gang jeg tok det opp hadde hun snakket med noen, og fant det veldig vanskelig å skrive under. Jeg ble veldig skuffet den gangen. Og jeg blir ikke mindre skuffet når jeg ser at de har brukt tid og energi på å jobbe fram et «Politikerløfte» som består av selvfølgeligheter.

Les også

«Vedtok» hygge, ro og kjærlighet mot én stemme