Kommuneplanens samfunnsdel kan høres tørt og kjedelig ut, men trenger absolutt ikke være det. Her legges rammene for hvordan Modum kommune skal utvikle seg det neste tiåret, og innen 15. august kan du som innbygger komme med dine innspill.

– Disse blir tatt med i arbeidet, som til slutt vil resultere i en sak for kommunestyret i løpet av høsten, sier rådmann Aud Norunn Strand.

Sammen med ordfører Sunni G. Aamodt har hun tatt turen til Gruvetråkka. For selv om det skal ses framover, er det viktig å se de lange linjer i form av historie og ikke minst å komme høyt nok til bokstavelig talt å få utsyn.

– Her ser vi mer eller mindre hele kommunen, og vi ser til Ringerike hvor vi har regionsamarbeid. Et samarbeid som på sine måter også påvirker utviklingen det neste tiåret, sier Aamodt.

Henvender seg til de unge

Særlig håper ordføreren at dagens unge moinger vil komme med sine innspill. Dagens tiendeklassinger er nettop dem som er i etableringsfasen og i ferd med å stifte familie når den nye planen er ved sin ende.

– Det er de unge som er framtida, og som skal leve med denne planen og de resultatene den gir. Vi har som mål at våre barnebarn skal ha et like godt samfunn å leve i som vi har hatt og da må vi være framoverlent og nytenkende. Har vi lykkes godt nok med det, eller ikke, spør Aamodt.

Fire hovedpunkter

Hele samfunnsdelen bygger på FNs bærekraftmål og det er viktig for kommunen at dens arbeid de neste årene er bærekraftige.

– Befolkningsutvikling, strammere økonomi og klimautfordringene er de tre store utfordringene de neste ti årene. I dette forslaget til plan har vi satt opp fire hovedpunkter for å møte dette, sier rådmann Strand.

De fire punktene er «Aktivt deltakende liv», «Attraktivitet», «Klimavennlig kommune» samt «Dialog og samhandling».

– Under hvert av disse satsingsområdene er det en rekke punkter, men det første handler om blant annet tidlig innsats, hindre utenforskap og at flest mulig skal få være en del av yrkeslivet, sier Strand.

For punkt to nevnes behovet for arbeidskraft og at det er viktig å være attraktive for nye innbyggere, næringsliv og arbeidstakere.

En satsing innen klima har aldri tidligere vært nevnt i en kommuneplan i Modum, og er dermed «ny».

– Vi har hatt fokus på klima, men ikke i den grad vi sier at vi nå skal ha det, sier rådmannen.

Siste punkt handler om at Modum som kommune ikke klarer alt dette alene.

– Vi ønsker derfor dialog med innbyggere, næringsliv og andre. Sammen håper vi at vi kan finne de gode løsningene og gjennomføre dem, sier Strand.