Ordfører Knut Martin Glesne hastet fra den ene vielsen til den andre

Fredag 19. juni fikk Knut Martin Glesne det ærefulle oppdraget å vie ikke bare ett, men to par i Krødsherad.