Ordfører Glesne: – Vi har ikke kjørt ny høringsrunde før skolevedtak

Utdanningsdirektoratet (Udir) har laget klare føringer for hvem som skal bli tatt med på råd før lokale skoler blir nedlagt. Ordfører Knut Martin Glesne (Bygdelista) i Krødsherad erkjenner at de ikke har tatt en ny høringsrunde før de torsdag vedtok å legge ned skolen på Krøderen.