Jon Hovland skriver i et debattinnlegg til Bygdeposten tirsdag 17. november at hovedutvalget for teknisk, landbruk og miljø, som Hovland er leder av, la ned en arbeidsplass med flertallets stemmer. Dette under overskriften «opposisjonen la ned en arbeidsplass.»

For det første er overskriften feil. Arbeiderpartiet, som i hovedutvalget for teknisk, landbruk og miljø er opposisjonen, har ikke flertall. I denne saken fikk rådmannens innstilling flertall fordi FRP stemte det samme som oss. Vi antar at FRP ikke har gått ut av posisjonens samarbeid? Det ville vært oppsiktsvekkende nyheter.

For det andre forenkler Jon Hovland hva denne saken handler om når han sier at vi skulle bestemme om vi skulle legge ned en arbeidsplass i Modum.

Sakspapirene beskriver en sak der de retningslinjene kommunen har lagt til grunn for virksomheten ved flere tilfeller er brutt, og en sak som har vart i flere år. I vår behandling av saken har vi vært enige i rådmannen, og i behandlingen av klagen så vi ingen nye momenter som la grunnlag for noe annet. Heller ikke i forslagene til Høyre og Senterpartiet hadde vi tro på ville løse saken slik den forelå.

Arbeiderpartiet er opptatt av å skape og bevare arbeidsplasser i Modum, og vi har gode veksttall å vise til fra vår forrige valgperiode, men vi kan ikke fatte slike vedtak for enhver pris.

I enkeltvedtak fra kommunen som er påklaget, er fylkesmannen klageinstans som vil ettergå saken og innbyggernes rettigheter. Det gjelder også for denne saken.

Les også

Opposisjonen i Modum la ned en arbeidsplass