Politikk er mer enn kun å lese sakspapirer. Vi må se hva sakene gjelder, og prate med alle parter. Vi må danne oss våre egne bilder av saken, der sakspapirene er en del. Laftesaken på Sysle har vært en vanskelig sak gjennom mange år. Det har utviklet seg til å bli en personkonflikt mellom to parter.

Min påstand er at laftingen kun er et brekkmiddel i en voldsom nabokrangel. Mitt ønske var finne den gylne middelvei, som begge parter kunne godta, eller begge parter var sånn passe misfornøyd med, men godtok. Alt skal være mulig. Målet var å opprettholde arbeidsplassen.

Saken i hovedutvalget på onsdag gjaldt om vi skulle ha, eller legge ned, en arbeidsplass og årsverk i Modum.

På det grunnlaget innkalte jeg til en befaring så alle medlemmene i hovedutvalget selv kunne se og høre hva dette gjaldt.

Et kort referat fra befaringen.

Befaring i forbindelse med laftesaken på Sysle 11. nov kl. 15.00

Innbudte på frivillig befaring var:

Bjørn Eril Sørli – møtt

Linda Vangen – møtt

Asgeir Kolsrud – møtt

Kristi Skinnes – møtt

Roar Østli – meldt forfall, var på befaring i august.

Thomas L Andersen – meldt forfall (karantene)

Vidar Esperum – ikke svart eller møtt

Tone Angeltveit – ikke svart eller møtt

Til stede var også:

Bygdeposten – Eirik Gullord

TVModum – Ronny Blekkan

Innbyder til befaringen:

Jon Hovland

Formålet med befaringen var å se produksjonslokalene og høre den maskinen som bråkte mest.

Vi ble tatt imot av eier Svein Gislerud. Han viste oss produksjonslokalene og redskapen som ble brukt til lafting. Vi fikk se hva som var gjort for å begrense lydstøy mot naboen. Det kom klart fram, og vi så, at alle tidligere pålegg var gjennomført. Det var mange spørsmål fra de frammøtte, på hvordan produksjonen foregår, og rutiner rundt den. For de frammøtte, ga dette en meget god faktainformasjon.

Så gikk alle de frammøtte ut for å høre hvilken støy som ble mot den klagende nabo.

Vi hørte ikke høvelen utenfor dersom, vi pratet sammen, eller det kjørte en bil på hovedveien 100 meter unna.

Det ble også målt med en privat desibelmåler, den viste støyen utenfor steg med 20 desibel når høvelen ble kjørt, samtidig som biler kjørte på hovedveien.

Det ble også bekreftet at Gislerud brukte den høvelen som bråkte mest, da nabo kom med et lydopptak, tatt med sin telefonen i låvedøra. Det var tydelig å høre at det var samme maskin.

Dessverre, flertallet i hovedutvalget valgte å legge ned arbeidsplassen. For meg er hver eneste arbeidsplass like viktig, selv om det bare er en. En her og en der, blir mange etterhvert.