(Eikerbladet)

Befolkningen og virksomhetene i kommunen bes om å rette seg etter nasjonale anbefalinger og regler.

Det betyr at virksomheter som har vært stengt, kan åpne igjen, dersom de følger nasjonale regler og anbefalinger for smittevern. Kontrollører vil på kommunens vegne føre tilsyn med ulike virksomheter i Øvre Eiker for å sikre at reglene og anbefalingene blir overholdt.

Kommuneoverlegen kan, basert på kontrollørenes rapportering, stenge virksomheter som ikke overholder smittevernreglene.

Regjeringens anbefalinger og regler som gjelder nå:

Skoler:
Ungdomsskoler går fra rødt til gult nivå. Ved økt smittepress vurderer kommunen igjen å gå over til rødt nivå i ungdomsskoler, og ved behov også i barnehager og barneskoler.

Sosial kontakt:
Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Møt helst andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor i huset. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan dere være flere, men likevel ikke flere enn at dere kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Reiser:
Ikke gjennomfør reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Høyere utdanning:
Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne.

Idretts-, fritids- kultur- og livssynsarrangementer:
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De trenger heller ikke overholde 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Barn og unge kan være med på treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger, men kamper, cuper og stevner må fortsatt utsettes. For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene hvis det er mulig å holde god avstand. Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger og lignende, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier skal utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser.

Arbeidsplasser:
Alle som har mulighet til det, anbefales å jobbe på hjemmekontor.

Private sammenkomster og arrangement:
De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler: Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. Det skal heller ikke være mer enn ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier osv, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Uteliv og serveringssteder:
Forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder videreføres inntil videre. Det tas en ny vurdering i uke 4, altså neste uke.