En tipser ringer Bygdeposten mandag ettermiddag etter å ha oppdaget en stor oljefilm flytende i Tyrifjorden på Tangensiden i Vikersund og nedover mot Vikerfossen og Bergsjø. Vedkommende lurer veldig på hva og hvor dette stammer fra.

Vi stiller spørsmålet videre til vakthavende Svein Erik Thon i Modum Brannvesen.

Lekkasje fra gammel dynge

– Jeg har ingen anelse om hvor det kan komme fra, men tidligere vet jeg at det har lekket olje fra den gamle søppelfyllingen på Tangen. Der går det en bekk og ved styrtregn, som vi har hatt i dag, går bekken over sine bredder og drar med seg noe grums fra grunnen, forklarer Thon.

Han lover å ta en tur for å sjekke.

– Av erfaringen kan jeg si, uten at jeg vet om det er tilfelle her, at et oljeflak kan se verre ut enn det er. Det skal ikke så mye olje til før det synes godt på vannet. På generelt grunnlag kan jeg også si at det er vanskelig å finne ut hvor et utslipp kommer fra og i tillegg få stoppet det, sier Thon.

Kort tid etter å ha snakket med Thon, sender han følgende SMS:

– Kan se ut som det kommer fra den gamle fyllinga, og at det er skylt ut på grunn av kraftig regn.

La ut lenser

Noen timer senere melder brannvesnet at de har lagt ut lenser der bekken kommer ut ved Tangenodden i Vikersund. Dette for å begrense at forurensingen skulle forsette å renne ut i Tyrifjorden.