Ringerikes Blad: Som en del av sitt vanlige overvåkningsprogram i Steinsfjorden, har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) tatt vannprøver denne uken, opplyser Hole kommune på sine nettsider.

I prøvene fant de gullalger av typen Uroglenopsis americana. De vises som et gul-grønn-brunlig lag av partikler under vannoverflaten, og kan ha en fiskeaktig lukt. Algene er antatt ufarlige for mennesker. Gullalgen har tidligere vært knyttet til fiskedød.

- Denne gullalgen finner vi årlig i Steinsfjorden, men det er ikke observert en lignende kraftig oppblomstring som nå, skriver NIVA i et notat til kommunen. NIVA antar at det er de skiftende værforholdene som har forårsaket en slik kraftig oppblomstring, sier kommunelege Bernt Ivar Gaarder.

- Det er ikke farlig å bade slik forholdene er nå, men begrens bading i de stedene der algeveksten er mest utbredt og synlig. Algene kan gi lokale hudreaksjoner, opplyser han på kommunens informasjonside.

Kommunen vil følge med på situasjonen, og de årlige badevannsprøvene starter fra og med neste uke.

LES OGSÅ: Knuste flasker og hærverk møtte badegjester: – I dag bør alle bruke sko