Ønsker seg flere turister i Numedal

Fortidsminneforeningen har utviklet en egen app som skal lokke flere turister til Numedal.