Ønsker felles regler for vannscooter her

Lier kommune ønsker møte med kommunene rundt Tyrifjorden. På agendaen står vannscooter.