Ønsker å bygge rimelig for unge boligkjøpere

Bak dagens Ekengård i Åmot planlegger Ekengården AS et leilighetsbygg. Tanken er å bygge små og rimelige leiligheter som kan hjelpe de unge inn på boligmarkedet.