(Drammens Tidende)

DRAMMENSOMRÅDET: Onsdag 11. januar 2023 klokken 12.00 tester Sivilforsvaret varselet «Viktig melding – søk informasjon», i alle kommuner som har varslingsanlegg.

Du vil derfor høre alarmen i Lier, Øvre Eiker og Drammen.

To ganger i året

To ganger i året, i januar og i juni, tester Sivilforsvaret varslingsanleggene (flyalarmene), for å sjekke at de virker og for å reparere de som er defekte. Onsdag 11. januar klokken 12.00 tester de varselet «Viktig melding – søk informasjon», i alle kommuner som har varslingsanlegg.

Tre serier

Signalet blir sendt i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

Info på flere språk (2023)

Her er informasjonsskriv om varslingsprøven på flere språk.

Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar - amharisk.pdf

Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar - arabisk.pdf

Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar - dari.pdf

Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar- engelsk.pdf

Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar- kurmanji.pdf

Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar - norsk.pdf

Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar- oromo.pdf

Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar - pashto.pdf

Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar- russisk.pdf

Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar - somalisk.pdf

Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar - tigrinja.pdf

Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar - tyrkisk.pdf

Sivilforsvaret tester flyalarmene 11. januar - ukrainsk.pdf