Det som lokalt gjerne kalles et Trillemarkasenter, har etter hvert fått betegnelsen nasjonalt besøkssenter for skog. Det er gitt tilsagn fra myndighetene om et beløp på 1,2 mill. kroner til planleggingsarbeidet. I det arbeidet inngår den svært viktige jobben med å velge det strategisk riktige stedet for et slikt senter.

Det er det 20 dekar store Mølleområdet som er det realistiske stedet og det best egnede. Der har det vært diskutert flere plasseringer, og Møllas Venner mener at området mellom møllebygningen og Storelva vil være den rette tomta for besøkssenteret.

Møllas Venner ønsker å understreke noen kvaliteter knyttet til området:

  • Mølleområdet ligger langs FV 287, der 98 prosent av de besøkende til Eggedal kommer.
  • Mølleområdet har museumsbygg, (oppgangssag, mølle, bekkekvern) som er viktige for opplysningsarbeidet senteret skal gi og den kulturarven det skal ivareta.
  • Mølleområdet, som er Sigdal kommunes eiendom, har god plass til et stort og funksjonelt bygg med tilhørende parkering for ansatte og besøkende.
  • Mølleområdet er et fint utgangspunkt for korte og lengre fisketurer langs elva eller gåturer langs merkede stier. Området innbyr også til mange andre aktiviteter for både barn og voksne.
  • Besøkssenteret er et sted du kommer til for å oppleve, se, lukte og smake på alt skogen har å tilby.
  • Et spektakulært bygg nært inntil elva og den mye fotograferte, mektige fossen, vil gi de besøkende en fantastisk naturopplevelse.
  • Bygget på den angitte tomta vil enkelt kunne integreres med de nevnte museumsbyggene
  • Alt dette vil danne en enestående ramme for et natursenter og en perfekt inngang til Eggedal sentrum, noe som gjør at de besøkende føler seg velkomne. De vil trives, som igjen resulterer i verdifulle ringvirkninger for aktører innen bygdas næringsliv, slik som f.eks. turist – og handelsnæringen.