«Økt smitte vil en tid fremover påvirke muligheten til vanlig organisering og drift av legekontorene».

Slik starter et innlegg på Modum kommunes Facebook-side mandag kveld.

Økt smitte

Fordi tiltaksbyrden nå sies å være større enn sykdomsbyrden, forventes det ytterligere lettelser i nasjonale tiltak på en pressekonferanse tirsdag.

«Det kan gi ytterligere økt smitte», skriver kommunen.

Samtidig er det sånn at god vaksinasjonsdekning gjør at de aller fleste kun får lette til moderate symptomer

– En behøver da ikke nødvendigvis legeoppfølging, men kan se an – og heller kontakte hjelp dersom man opplever tydelige symptomer og allmennpåvirkning, sier kommuneoverlege Pål Steiran i innlegget.

Avtaler utsettes

Dette betyr at det må påregnes smitte også blant leger og legesekretærer, noe som altså allerede er tilfelle ved Fordbyen legesenter i Vikersund. Her er tre av fem leger i isolasjon.

Dette betyr igjen at avtaler vil bli utsatt, skrives det på Facebook:

«Det vil kunne bli nødvendig å endre organisering og drift på legekontorene i 2-3 uker framover:

  1. Avtalte fysiske konsultasjonstimer for det som kan vente – det må vente, og vil bli endret.
  2. Mest mulig oppfølging vil bli på tlf eller videokonsultasjon. Leger vil kunne jobbe noe fra hjemmekontor
  3. Dersom legekontor ikke mestrer å holde fysisk oppe med lege til stede, vil man søke å avtale kollegial fraværsdekning».