Sammen med personell fra Skatteetaten, Tolletaten og omliggende politidistrikter er det gjennomført samordnede aksjoner mot det som kan karakteriseres som omreisende byggevirksomhet. Under ransakninger er det fra flere adresser beslaglagt penger, i tillegg til verdifulle luksusgjenstander. Det er Sør-Øst politidistrikt som opplyser om dette i en pressemelding.

Aksjonen ble gjennomført som en del av a-krimsenteret i Tønsbergs innsats mot denne typen konkurransevridende kriminalitet som ansees å være særdeles samfunnsskadelig.

Politiet har vært i kontakt med flere av huseierne som har fått utført arbeid på sitt hus, og disse oppgir at virksomhetene som har oppsøkt dem fremstår som registrerte ved oppsøk i offentlige registre. De har derfor ikke forstått at de involverte har unndratt skatt og avgift og på den måten hvitvasket penger i mangemillionersklassen.

Mot omreisende byggefirmaer

Aksjonen er et ledd i a-krimsenteret i Tønsbergs satsing mot omreisende byggefirmaer som skaffer seg kunder ved oppsøkende virksomhet og som mottar betaling uten at det blir betalt skatt og avgifter. Dette er et omfattende problem som det også satses på nasjonalt. I saker som politiet har kjennskap til ser vi at det ofte brukes uregistrert utenlandsk arbeidskraft med lite kjennskap til norske byggeregler, opplyser Stubb-Olsen i pressemeldingen.

A-krimsenterne i Agder og Tønsberg har i den siste tiden hatt betydelig oppmerksomhet på denne type lovbrudd og har gjennomført en rekke kontroller på arbeid både hos private og på byggeplasser.

Politiet oppfordrer: Ikke kjøp

Politiet oppfordrer publikum til å ikke kjøpe tjenester fra håndverkere som kommer uanmeldt på døren. Som kjøper av disse tjenestene kan man sitte igjen med en stor regning og har ingen garanti for det arbeidet som er utført, sier Stubb-Olsen.

A-krimsenteret er et samarbeid mellom statlige aktører fra politi, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, NAV og Tolletaten.

LES OGSÅ: Advarer mot omreisende håndverkere