Ole Johan og kommunen til kamp for å få rundkjøring i Vikersund nord

– Vi tar ikke lenger nei for et nei, og akkurat nå skrives det på en avvikssøknad til veidirektoratet, sier Ole Johan Sandvand.