– Økt korona-beredskap, men ingen grunn til panikk

– Vi har gått nøye gjennom beredskapsrutinene våre og sett på hva vi skal gjøre dersom koronaviruset når Modum, sier beredskapsleder Anne-Bjørg Aspheim.