(Nettavisen)

Fornebubanen har engasjert i en årrekke. Den har fått stadige utsettelser. Og det er kommet kostnadssprekk på kostnadssprekk. Det har vært nye rapporter og nye beregninger, og underveis i byggingen har det vært vurdert å stoppe tunnelboringen flere ganger. Men hver gang - så langt, har politikerne spyttet inn nye penger i prosjektet.

Les mer: SV fosser fram: Ser 10-tallet på ny måling

Fra 4,5 mrd. til 23,4 mrd.

Det hele startet med en prislapp på 4,5 milliarder kroner for å koble Fornebu til Oslo og resten av kollektivnettet. I dag er det sprengt kapasitet langs veien, og det er kun buss som er kollektivløsningen.

I visjonen fra politikerne er det ønsket å sette opp 20.000 nye arbeidsplasser der, og 15.000 nye boliger er under bygging.

Men gradvis har prislappen vokst. Selv om prosjektet ikke har blitt større. Nå er den offisielle prislappen på 23,4 milliarder kroner. Men sannsynligvis blir den langt høyere.

– Denne tunnelen har vært et mareritt for norske skattebetalere. Og marerittet er ikke over. En skal lete lenge for å finne mer ekstreme eksempler på kostnadseksplosjoner på lignende prosjekter.

Det sier Andreas Christiansen Halse, tidligere politiker for SV, og nå fagsjef i tankesmien Agenda, som er plassert til venstre for sentrum. Han er medlem i Sløseriprisens jury, og har nominert Fornebubanen til årets sløseripris.

Fornebubanen - juryens begrunnelse for nominasjon

Diskusjonene rundt byggingen av Fornebubanen har rullet og gått over flere tiår. Ettersom diskusjonene om løsninger er trukket ut, er prisene på utbyggingen trukket opp.

1 april 2022 kunne man bare håpe på at NRK forsøkte seg på en aprilsnarr da rikskringkastingen slo opp at Fornebubanen hadde gått på en ny budsjettsprekk. Nå med 5 milliarder kroner. På toppen av dette er ferdigstillelse utsatt med to år til 2029.

Prislappen for t-banestrekningen fra Majorstua til Fornebu var da oppe i 26,4 milliarder kroner. I 2018 var prisen estimert til 16,2 milliarder. Bare få måneder tidligere, i januar, ble det kjent at budsjettet hadde sprukket med 3 milliarder.

Flere sterke stemmer kom på banen. I bystyret ble det krisetilstander, og enkelte lokale politikere foreslo at hele prosjektet skulle skrinlegges og det som var gravd ut skulle tettes igjen.

Samtidig ble det også kjent at mens Bærum kommune hadde hentet inn 2 milliarder kroner fra private grunneiere, hadde Oslo kun hentet inn 88 millioner. Til tross for at Ruter i 2015 anslo at beløpet kunne være én milliard kroner. Grunneiere på Vækerø har tilbudt seg å ta kostnadene for byggingen av stasjonen til 400 millioner kroner. Det melder Plan og bygningsetaten at kan være problematisk.

Selv med hundre år med diskusjoner og planer, klarer man likevel ikke å holde seg til budsjett.

Les om de øvrige kandidatene til Sløseriprisen 2022:

Prislappen antas å nå 30 mrd.

Det som bekymrer både fagfolkene som har vurdert Fornebubanens budsjetter og Halse er imidlertid at regningen sannsynligvis vil bli langt høyere.

– Kostnadene kan dra seg mot 30 milliarder kroner. Og ingen vet hvor det stopper. Det opprinnelige anslaget på 4,5 milliarder ser nå ut som en dårlig vits, sier Halse.

Les også: Nettavisen-spaltist ble beskyldt for å hetse Rødt-politiker Sofia Rana med anonym konto - nå slår han kraftig tilbake

Han tror dette prosjektet ville landet helt annerledes om den reelle prislappen var avklart på forhånd.

– Det ville nok vært helt annerledes om Oslos innbyggere og politikere fikk muligheten til å vurdere den faktisk prisen, fremfor fantasiprisen, sier han.

I en rapport som kom for kort tid siden fra Ruter, som har ansvar for å drifte kollektivtransporten, er det mange dårlige nyheter.

Sløseriprisen 2022

Sløseriprisen ble etablert i 2015 av Skattebetalerforeningen som tidlig fikk med seg Nettavisen som sin samarbeidspartner.

Juryen består av Mathilde Fasting, i tenketanken Civita, Karine Ugland Virik, administrerende direktør i SBF skatteadvokater og Skattebetalerforeningen , Hallgeir Kvadsheim, privatøkonomi-ekspert, programleder og inkassoregisteret-gründer, Andreas Halse, fagsjef i Agenda og Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen.

Jurymedlemmene har nominert hvert sitt prosjekt til prisen. Nettavisen vil presentere fem kandidater til prisen, før leserne til slutt avgjør vinneren i en avstemning. Dette er kandidatene som så langt er presentert:

  • Oppussing av Nationaltheatret
  • Sammenslåing og oppløsning av Viken fylke

Så langt er prisen delt ut fem ganger. Den første prisen gikk til Stortinget etter deres byggeprosjekt gikk på en budsjettsmell på 2400 prosent over planlagt pengebruk. Siden har mottagerne vært NAV, Helse Sør-Øst, Vestlandet Fylkeskommune og Europavei 39.

Ruter: – Må oppgradere stasjon

Ruter er tindrende klar på at de trenger alle de planlagte stasjonene på banen, og at Majorstuen t-banestasjon må oppgraderes. Reisen er anslått å ta 12 minutter fra Majorstuen til Fornebu. Og om den ikke oppgraderes vil det maksimalt være mulig med fire avganger i timen.

Da vil tunnelen bli samfunnsøkonomisk ulønnsom, står det i Ruters rapport.

Les også: Ny brutal måling: Ap har aldri vært målt lavere

«Tidligere gjennomførte samfunnsøkonomiske beregninger viste at for de prissatte konsekvenser var nytte og kostnader omtrent like store. Da Ruter i sin tid anbefalte T-bane til Fornebu, hadde dette sammenheng med de ikke prissatte konsekvenser. Anbefalingen ble gjort basert på et forventet kostnadsnivå langt under det vi nå snakker om», skriver Ruter i rapporten.

Den aller siste kostnadssmellen kom på 1. april i år på NRKs Dagsrevyen. Fem milliarder kroner dyrere ble den denne dagen. Det førte til en ny kamp om hvem som skulle betale.

Les mer: Nektet å møte i NRK-studioet: Nå angrer hu

– Avgjørende med godt kollektivtilbud

Etter forhandlinger ble de enige i slutten av juni. Banen skulle bygges likevel. Grunneierne, bedriftene på Fornebu, skulle spytte inn 2,1 milliarder kroner. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap), som har vært blant de største forkjemperne, sammen med fylkesrådet i Viken, ga grønt lys til slutt for kostnadsfordelingen.

– Det er naturlig for oss på bakgrunn av kostnadsbildet å snu alle steiner, sa Johansen da han godkjente den siste regningen i juni.

Oslo vil ende opp med 43 prosent av kostnadene, og Viken skal dekke 57 prosent. Fornebubanen-prosjektet er det helt avgjørende med utbyggingen av tunnelen og stasjonene på grunn av all veksten som vil komme til Oslo-området.

Les mer: Thomas Seltzer med innrømmelse: – Jeg har nok blitt litt konspiratorisk

– Fornebubanen er viktig for Osloregionens fremtidige vekst. Den skal sørge for en effektiv kommunikasjonsløsning for beboere i hele regionen, skriver de i sin rapport, og understreker hvordan det skal bygges boliger langs hele utbyggingen.

– For å redusere trafikken på veinettet er det avgjørende med et godt kollektivtilbud. Det skal også legges til rette for byutvikling langs traséen. God mobilitet mellom boliger og arbeidsplasser har stor samfunnsmessig betydning, skriver de i rapporten.

Sløseriprisen vil avgjøres om kort tid. Da vil det være leserne som avgjør hvem som vinner sløseriprisen. Følg med videre for de siste to kandidatene.