– Ofte skal det kun en liten justering til for å få bedre livskvalitet

Joanna Warwas (40), Silje Skistad (34) og Svein Ingve Wik (47), vil hjelpe moinger og andre til å få et bedre liv gjennom samtaleterapi.