Både som privatperson og som lokalpolitiker for MDG ønsker jeg mindre privat oppskyting av fyrverkeri, helst et forbud. Forbud er imidlertid ikke så lett å få til, selv om vi er mange som ser store ulemper ved bruken. Så tenker jeg at om alle forholder seg til det lov- og regelverket sier, kan mange skader forebygges og uvettig bruk miniseres.

Privatpersoner kan avfyre fyrverkeri på nyttårsaften i tidsrommet 18–02. Ellers i året er det ikke lov, med mindre du har fått spesiell tillatelse. Plass for oppskyting av fyrverkeri skal velges slik at det ikke oppstår skade på liv, helse, miljø og materielle verdier. Det skal ikke avfyres fyrverkeri i tett bebyggelse, nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser. Dette sier direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om bruk av fyrverkeri.

Lovverk og forskrift i forhold til dyrevelferd mangler omtale, og hensynet til dyrevelferd er på den måten ikke ivaretatt godt nok for husdyr, familiedyr, ville dyr og fugler. Det er i forhold til dyrevelferden jeg har min største bekymring når det gjelder bruk av fyrverkeri. Hver nyttårsaften oppstår situasjoner der dyr blir skadet eller forsvinner grunnet smellene fra nyttårsraketter. De høye, sterke lydene gjør at dyr både ute og innendørs opplever stress og ubehag, og i verste fall traumer og ulykker.

Det gjelder familiedyrene. Det gjelder husdyrene som også kan oppleve et mareritt på nyttårsaften. Og ville dyr og fugler kan få panikk når fyrverkeri eksploderer på himmelen. Vi kan gjøre en del for å skjerme og tilrettelegge for våre familiedyr og husdyr i et bestemt tidsrom. De aller største problemene oppstår ved uvettig oppskyting til andre tidsrom enn det som er tillatt.

I Modum har kommunestyret vedtatt at det i 2023 skal gjennomføres holdningsskapende arbeid rettet mot befolkningen, der formålet er å redusere bruk av privat fyrverkeri og minisere faren for skadevirkninger ved bruk av fyrverkeri. Jeg tenker at hver gang vi setter temaet på dagsorden og bidrar med kunnskapsformidling, vil flere få fokus på problemområdet og bidra til en positiv endring. Og mange mennesker deler min bekymring spesielt for dyrevelferden, og folk flest bryr seg om dyr og vil at de skal ha det best mulig, vil jeg tro.

Et nasjonalt forbud mot oppskyting av privat fyrverkeri kommer kanskje om noen år. Spesielt dyrevernorganisasjonene gjør et grundig påvirkningsarbeid angående det. Imens vil jeg oppfordre til forstandig bruk. Jeg ønsker dere alle et riktig godt nyttår og en hyggelig nyttårsfeiring med minst mulig smell fra fyrverkeri, men med mye latter og glede og gode ønsker for det nye året.