Den smittede er satt i isolasjon og følges nå opp av smittesporingsteamet i Sigdal kommune.

Smitteveien er noe usikker og det er registrert at vedkommende har 22 nærkontakter. Hvorav én av nærkontaktene er bosatt i Sigdal.

– Siden smitteveien er usikker er det vanskelig å si noe sikkert om hvor smitten stammer fra, men det tyder ikke på at vedkommende er blitt smittet i noen av våre kommuner, sier kommuneoverlege Pål Steiran.

Nærkontaktene vil få beskjed om testing og eventuell karantene etter forskriftene, avhengig av vaksinestatus.

Smittesporingsteamet understreker at den smittede ikke har noen tilknytning til helse- eller oppvekstsektoren i Sigdal kommune.

Totalt 58 smittede

Siste smittetilfellet i Sigdal ble registrert 21. mai, og siden utbruddet i mars i fjor er det registrert totalt 58 tilfeller av koronasmitte i Sigdal kommune.