Nytt forslag om Skredsvikmoen ble vedtatt

Det tusset av ulike forslag i saken om Skredsvikmoen. Enden på visa ble at kommunestyret sier ja til fotball på Skredsvikmoen, men nøyaktig hvor på området banene skal ligge, skal utredes nærmere.