Nytt datasenter gir jobber på Ringerike. Skal ansette opp mot ti personer

Ringerikes satsing på å trekke datasentre til regionen gir resultater. Et tysk selskap satser i kommunen.