Mange flere barn skal få reise gratis med bussen

ENDRINGER: Allerede fra nyttår er tanken at billettkategoriene i Viken skal være like. For Buskeruds del betyr det blant annet at barn opp til seks år kan reise gratis med bussen.

ENDRINGER: Allerede fra nyttår er tanken at billettkategoriene i Viken skal være like. For Buskeruds del betyr det blant annet at barn opp til seks år kan reise gratis med bussen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Fra nyttår får trolig alle barn under skolealder kjøre gratis med bussen. For voksne innføres årskort, og det blir honnørbillett for ulike reiseperioder, som en uke eller en måned.

DEL

(Drammens Tidende) DRAMMEN: I Drammen og Buskerud for øvrig reiser barn under fire år gratis med bussen. Nå foreslås det at grensen heves til seks år fra 2020, slik at det blir likt i hele Viken fylkeskommune.

Denne endringen er ett av flere forslag i tiltakene som skal gjøre kollektivtilbudet mer likt i det nye storfylket. 1. januar 2020 blir Buskerud, Akershus og Østfold ett, og mye skal samordnes.

Prisstrukturen på kollektivtrafikken er noe av det som skal harmoniseres, og første steg er en felles billettstruktur.

Fem kategorier

I den skal det være fem kategorier:

 • Barn (6-17 år)
 • Ungdom (18–19)
 • Student (20–29)
 • Voksen (18–66)
 • Honnør (fra 67)

For Buskeruds vedkommende betyr dette heving av aldersgrensen for gratis buss, samt at det innføres honnørbillett for ulike reiseperioder, enten sju dager, 30 dager eller 365 dager.

For voksne kommer det også en ny kategori, nemlig årskort. Prisene er ikke fastsatt.

Målet i Viken er en felles ungdomsbillett for hele fylket. Det skal håndteres som egen sak, og det foreslås derfor ikke større endringer på det feltet nå.

Jobber med felles takster

Fellesnemnda i Viken, som leder sammenslåingsarbeidet, har møte 2. mai. Da skal nemnda behandle prosjektrådmannens forslag til felles billettstruktur. Det anslås at samlet for de tre fylkene vil endringene bety rundt fem millioner mindre i netto inntekter.

På sikt skal folk i Viken-området kunne reise sømløst innen hele fylket. Det er ikke mulig i dag, siden kollektivselskapene i de tre fylkene som skal slå seg sammen har ulike systemer.

Brakar (Buskerud), Ruter (Akershus) og Østfold kollektivselskap er imidlertid i gang med dette arbeidet, og for å få til det er samarbeid med tog nødvendig.

De tre selskapene har fått mandat til å starte forhandlinger med Jernbanedirektoratet om takstsamarbeid. Målet er en avtale innen utgangen av året, men det vil kunne ta to-tre år å utvikle et nytt pris- og billettsystem som er likt for hele Viken. Forslaget om felles billettstruktur fra 2020 er første steg på veien.

Dette er Viken

 • Viken fylkeskommune skal fra 2020 bestå av det som i dag er fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.
 • Viken vil samlet få et innbyggerantall på 1,2 millioner. Det vil være nesten dobbelt så mange innbyggere som Oslo.
 • I Viken vil det fra 2020 være 51 kommuner. 16 av dem vil ha under 5000 innbyggere.
 •  Viken vil ha et areal på 24 017 kvadratkilometer. Dette innebærer at fylket fra 2020 blir det 6. største fylket i landet.
 • Fellesnemnda, bestående av politikere fra de tre fylkene, leder sammenslåingsarbeidet.
 • Hovedkontoret skal ligge i Sandvika.
 • Styreformen i Viken blir parlamentarisme.

Artikkeltags