Storkontroll på rv 35: 20 fikk anmerkninger, men Memedali hadde alt på stell

Av

12 fikk mangellapp og åtte fikk kjøreforbud, under en trafikkontroll ved Dramdal fredag.