Streiken har pågått siden 22. september, da meklingen mellom EL og IT Forbundet, Fagforbundet, Delta og Parat og arbeidsgiversiden ved KS Bedrift brøt sammen. Etter flere opptrappinger var over tusen ansatte i 73 selskaper i streik da streiken ble avsluttet tirsdag.

Bedriftene som var rammet av streiken, hadde rundt 380.000 av landets om lag 2,5 millioner strømkunder.

– God løsning

Konflikten dreide seg først og fremst om avspaseringsordningen til beredskapsvaktene. Løsningen innebærer at vaktene ikke lengre er obligatoriske gjennom den sentrale tariffavtalen. Vaktenes innhold og kompensasjon må avtales mellom partene i hvert enkelt selskap, dersom energimontørene skal ha plikt til å delta.

– Vi har kommet fram til en god løsning. Nå må hvert enkelt selskap finne en ordning som gir trygg og sikker beredskap, og det er vi gjerne med på å avtale lokalt, sier Bjørn Fornes, EL og IT Forbundets forhandlingsleder.

Forbundet ønsket å beholde dagens avspasering på en time per femte time på vakt. KS Bedrift ønsket en avspaseringsordning på en time per sjuende time på vakt.

– Det var svært viktig for oss å stanse den svekkelsen som KS Bedrift foreslo i den sentrale avtalen. At det ble gjort ved å gjøre vaktene frivillig er helt i tråd med forbundets vedtatte prioriteringer, sier Fornes.

Uravstemning

Forhandlingsresultatet skal nå ut på uravstemning blant EL og IT Forbundets medlemmer på energiavtalen med KS Bedrift.

Forhandlingsutvalget i KS Bedrift sier de er tilfreds med at konflikten ble løst gjennom dialog mellom partene.

– På vegne av strømkundene er vi fornøyd med at streiken er over og at arbeidet i bedriftene kan gjenopptas så snart som praktisk mulig, sier administrerende direktør Bjørg Ravlo Rydsaa i KS Bedrift.