Se søkerlisten! Disse vil ha lærerjobb i Ringerike

Åtte personer har søkt på en heltidsstilling som lærer ved Hov ungdomsskole.