Gikk på et nederlag, og må rykke tilbake til start

FIKK IKKE FLERTALL: Ordfører Tine Normann fikk ikke med seg formannskapet på å sende saken om fire- eller femdagers skole til kommunestyret.  Fommannskapet vedtok i stedet å sende saken i retur til hovedutvalger for ny behandling.

FIKK IKKE FLERTALL: Ordfører Tine Normann fikk ikke med seg formannskapet på å sende saken om fire- eller femdagers skole til kommunestyret. Fommannskapet vedtok i stedet å sende saken i retur til hovedutvalger for ny behandling.

Saken om fire eller femdagers skoleuke i Sigdal, skal utredes på nytt.

DEL

Foreldre og FAU har vært svært kritiske til administrasjonens saksbehandlingen i forbindelse med ny skoledagsordning, men hovedutvalget vedtok likevel å innføre femdagers uke for alle elevene i kommunen.

Saken ble etter krav fra flere politikere, derfor satt på sakskartet i formannskapet torsdag.

Ordføreren nedstemt

Ordfører Tine Norman tok i møtet til orde for å sende saken til kommunestyret, uten behandling i formannskapet.

- Det er kommunestyret som har delegert saken til hovedutvalget, og da er det også dem som må vurdere om saksbehandlingen har vært tilfredsstillende eller ikke, sier Norman.

Hun fikk ikke flertall for dette.

Det ble tidlig klart at flertallet mente administrasjonen har gjort en slett jobb, og at de ønsket saken sendt tilbake til hovedutvalget for ny behandling.

Et fellesforslag fra gruppelederne i Ap, Sp og V, om å sende saken i retur fikk flertall, og administrasjonen må derfor nå starte utredningen av skoledagsordningen på nytt.

- Vi forutsetter også at det denne gangen foretas en høringsrunde i henhold til lovverket, samt at barnehagene også skal høres, sier Kjell Tore Finnerud (Ap).

Norman og Frode Hauge (H) stemte imot fellesforslaget, da de ønsket saken behandlet av kommunestyret.

Forsvarte saksbehandlingen

I forkant av vedtaket, holdt skolesjef Susanne Taalesen et langt innlegg, hvor hun forsvarte saksbehandlingen og hovedutvalgets vedtak om femdagers for alle i Sigdal.

Men hun talte for døve ører.

– Burde lagt seg flate

– Jeg hadde trodd administrasjonen ville lagt seg flate, og vedkjent at saksbehandlingen har vært slett. Det er derfor skuffende å høre at de ikke gjør det, for jeg er helt uenig med skolesjefen i at skoledagsordningen har vært utredet på en god måte, sier Torstein Aasen (Sp).

Han fikk bred støtte i dette, og det var kun Norman og Frode Hauge (h) som stemte mot å sende saken i retur til hovedutvalget for ny behandling.

– Beste løsningen for alle

– Dagens vedtak må være det beste for alle. For nå kan vi starte på nytt med blanke ark, og sørge for at prosessen blir gjennomført i henhold til regelverket, sier Runolv Stegane (V).

Artikkeltags