Færre enn varslet mister jobben ved Sigdal Kjøkken

I september fikk de ansatte på Sigdal Kjøkken beskjed om at 10 årsverk ville forsvinne, men slik endte det ikke.