Tina varsler om stor elgfare på fv. 287 ved Lauvlia

– To elger oppholder seg til stadighet midt i veibanen, på strekningen mellom Sauthon og Lauvlia, advarer Tina Kolbjørnsrud.