Thor Reidar investerer millioner i nytt produksjons- og lagerbygg

Soles nybygg på 2.900 kvadratmeter er godt i gang og skal stå klart til innflytting på nyåret.