29 omkom i trafikken på Østlandet i 2019

Av

Så langt i 2019 har 29 personer omkommet i trafikken i Vegvesenets region øst. Det er én mer enn i 2018.