Viken fører til nye veinummer i hele Buskerud

Som følge av det nye storfylket har flere av fylkesveiene i Midtfylket måttet få nye navn.