Statsråden på Sollihøgda-besøk: – Pendlerne har en tøff tid i vente

På vei til snorklipping i Valdres fikk samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) med seg en befaring på E16-strekningen Bjørum-Skaret.