Vil starte byggingen av Ringeriksbanen i 2022

Artikkelen er over 2 år gammel

Byggingen av Ringeriksbanen forskyves med ett år og Treklyngen får bane-strøm.

DEL

(Ringerikes Blad) Jernbanedirektoratet legger nå fram sitt handlingsprogram. I et sammendrag på sine nettsider skriver de dette om Ringeriksbanen:

«Ringeriksbanen er en del av intercityutbyggingen. Reguleringen skjer som et felles prosjekt med Statens vegvesen og utbyggingen av E16.

Ved utbygging av Ringeriksbanen vil reisetiden Oslo–Bergen forkortes med om lag én time.

Banen gir en ny forbindelse fra Sandvika til Hønefoss og vil utvide pendleromlandet rundt Oslo, med to tog i timen Oslo–Hønefoss. Dette gir potensial for bolig- og næringsvekst i Ringeriksregionen.

For å få prosjektet realisert innenfor de økonomiske rammene i NTP 2018-2029, er byggestart forskjøvet fra 2021 til 2022. Ved høyere rammer over statsbudsjettet er det mulig med byggestart i 2021.»

Dette betyr at banen kan tas i bruk i 2028. Hvis byggestart blir i 2022, vil den ikke være ferdig før i 2029.

Dette er strengt tatt i tråd med statsbudsjettet, hvor det står 2021/2022. Skråstreken har vært mye diskutert lokalt. Bekymrede Banevoktere kalte 2022 for «gjenstridig spøkelse» i oktober.

Byggestart i 2022 vil bety at banen må inn i en ny fireårsperiode av Nasjonal transportplan (NTP) og kan bety ny usikkerhet.

Solvik-Olsen: – Tid trumfer ikke alt

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har tidligere lovet bane så raskt som mulig. Da Ringerikes Blad snakket med ham om dette i oktober i fjor, sa han også:

– Om det skjer i januar 2021, april 2021 eller januar 2022 er ikke så viktig. Det viktigste er at de stoler på at «nå skjer det».

I dag sa han til VG:

– Tid trumfer ikke alt.

Forslaget skal ut på høring før regjeringen skal ta en avgjørelse.

I tråd med Bane Nors innspill

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik ser ingen grunn til å overprøve vurderingene fra Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund om at det er urealistisk å bygge dobbeltsporet jernbane mellom de sentrale byene på Østlandet innen 2024, slik Stortinget vedtok for under et år siden.

Handlingsprogrammet for jernbanesektoren som Jernbanedirektoratet sendte på høring mandag er i tråd med innspillene fra Bane Nor.

– Jeg oppfatter innspillet fra Bane Nor dit hen at de sier «hvis dere gir oss litt mer tid, så kan vi spare store summer». Vi følger dem på det. Dessuten ønsker Bane Nor å stable prosjektene i tid slik at det gir minst mulig ulempe for dem som skal ta toget. Det er et argument det er verdt å tilpasse seg til, sier Slotsvik.

Hun understreker at når de ulike prosjektene vil stå endelig ferdig ikke er tidfestet i Jernbanedirektoratets handlingsprogram.

– Det vil først være avklart når vi vet hvilke budsjett vi får fra Stortinget det enkelte år. Så dette er ikke noen fasit, sa Slotsvik på en pressekonferanse mandag.

Lover internett

Jernbanedirektøren legger til at handlingsprogrammet omfatter mye mer enn Intercity-satsingen med bygging av dobbeltspor mellom de store byene på Østlandet.

– Vi trenger faktisk 85 nye togsett de første seks årene, noen er lengre og noen er høyere enn dagens tog. Internett skal bli tilgjengelig på alle tog, og det skal bli enklere å kjøpe billett.

– Det står ikke noe om internett i Nasjonal transportplan. Vi vet at det er viktig for de reisende. Vi jobber med å få det til, og det er faktisk løsbart, sier Slotsvik.

Treklyngen får bane-ønske oppfylt

I tillegg til Ringeriksbanen, endring av stasjonsområdet ved Hønefoss stasjon og alt annet som kommer i kjølvannet av dette - ønsker Jernbanedirektoratet også å elektrifisere strekningen fra Hønefoss stasjon til Follum.

Om godstrafikk skriver Jernbanedirektoratet blant annet dette:

«Ringeriksbanen skal kunne ta godstog ved avvik og gir derfor bedre fleksibilitet og forutsigbarhet. I Buskerud er det også en omfattende godstrafikk med tømmer- og skogsprodukter. Mye av denne trafikken går over lange avstander og har ofte bedrifter i Østfold eller i Sverige som endepunkt. For å legge til rette for en mer effektiv godstrafikk legges det opp til å bygge en tilsving (banekobling) ved Hokksund slik at godstog fra Sørlandsbanen kan kjøre direkte videre på Randsfjordbanen mot Hønefoss.

Med den nye banekoplingen på Hønefoss får man dermed en ytre ring for godstog sørfra til Alnabruterminalen. På Kongsberg legges det opp til å bygge om spor og signalanlegg slik at det blir enklere å kjøre lange godstog til og fra Numedalsbanen.

Sidesporet fra Hønefoss stasjon til Follum har stor godstrafikk og skal elektrifiseres som en del av godspakken i handlingsprogrammet.»

Dette er i tråd med hva Treklyngen-sjef Rolf Jarle Aaberg formidlet til Solvik-Olsen i august i fjor:

– Hvis vi kunne få elektrifisering av banen fra Hønefoss stasjon til tømmerterminalen, ville det redusere kostnadene, og gjøre oss mer konkurransedyktige, forklarte han da.

Da sa han også at de hadde en god dialog med direktoratet om det som han omtalte som et relativt billig prosjekt som er lett å gjennomføre med stor miljøgevinst.

Dette er tiltakene i Buskerud

Dette er tiltakene Jernbanedirektoratet vil gjøre i Buskerud (våre uthevinger):

Effekt for kunder og næringsliv Tiltak Forventes tatt i bruk
Cirka en times kortere reisetid Oslo – Bergen. Halvtimes avganger til Hønefoss Ny Ringeriksbane mellom Sandvika og Hønefoss 2029

Fra times- til halvtimesintervall Drammen–Tønsberg og ekstra rustidsavganger

Cirka 10 minutter kortere reisetid Drammen–Tønsberg

Fire avganger i timen til Tønsberg

InterCity Vestfoldbanen:
Dobbeltspor Nykirke–Barkåker

Dobbeltspor Drammen–Kobbervikdalen.

Moderne og oppgraderte stasjoner på Drammen og Gulskogen

Ny rutemodell Østlandet

2024


2025

I planperioden

Tilrettelegging for flere togsett Hensetting Drammen (Gulskogen) 2024
Økt regularitet og punktlighet i togtrafikken Robustiserende tiltakspakke, bl.a oppgradering av Lieråsen tunnel Første seksårsperiode
Bedre kapasitet, sikkerhet og tilgjengelighet på Mjøndalen stasjon Bygge undergang og nye plattformer for tre spor. Samarbeid om bypakke Buskerudbyen. Første periode
Bedre kapasitet, bedre og tryggere adkomst Gol og Geilo stasjoner Bygge undergang/overgang, fjerne planovergang på stasjonene Første periode
Økt kapasitet og komfort på lokaltog linje L1 til Spikkestad. Nye lokaltog til linje L1 Første periode
Flere avganger på linje L 12 Kongsberg – Eidsvoll og L 13 Drammen - Dal med doble togsett Leveranser av nye togsett. 2019 - 2020
Økt kapasitet i godstrafikken og frigjøring av arealer i Drammen sentrum Utvidelse av Holmen godsterminal i Drammen Første periode
Mer effektiv godstrafikk fra Ringerike Elektrifisering av strekningen Hønefoss stasjon – Follum Første seksårsperiode
Mer effektiv tømmertransport fra Flesberg terminal på Numedalsbanen

Signaltiltak på Kongsberg stasjon.

Første seksårsperiode
Mer effektiv godstrafikk fra Sørlandsbanen mot Randsfjordbanen Banekobling ved Hokksund Andre seksårsperiode


Hold deg oppdatert uansett hvor du er!

Last ned appen ringblad.no, og få varsel på mobilen om de viktigste hendelsene og nyhetene.

For Iphone

For Android

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken