Skinnes skal være med å lede det nye storfylket: – Viken er et resultat av gigantomani

Allerede før det nye fylket er formelt etablert, ønsker flertallet i den nye fylkeskommunen å skrote Viken fylke.