Bjerke: – Det er uheldig at kommunedirektøren ytrer seg direkte

Nore og Uvdal-ordfører Jan Gaute Bjerke er ikke begeistret for at hans egen kommunedirektør uttaler seg om rene politiske saker.