Flytter villrein – stengte vei - snekker innelåst i flere timer

Veien over Imingfjell er nå stengt. Ifølge Statens vegvesen er det observert villrein nær fylkesvei 2814 på Imingfjell som gjør at veien er stengt inntil videre.