Anita meldte fra om rigid Nav-regel: Truet med trekk i AAP for «Harry-tur» til Sverige

Anita Skretteberg fra Geithus går på arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav. Hun fikk beskjed om at selv en svipptur på tre timer for å handle i Sverige ble regnet inn i de 28 dagene hun hadde lov til å oppholde deg i utlandet per år.