Tore og Trine satser på Gubberud

Hun har nylig åpnet hundepensjonat og i løpet av høsten ønsker mannen å skape en ny mestringsarena for barn og unge i Krødsherad. Dette er nyinnflyttede kryllinger som våger å satse.