Kaller inn til folkemøte – skal anlegge trial- og endurobane på Vestre Spone

– Planen er at banen skal stå ferdig til bruk så fort snøen går neste år, sier Sondre Holmen, leder av Modum Motorsportklubb.