Nå blir Badeveien tryggere

Går alt etter planen starter arbeidet med den resterende delen av gang- og sykkelveien i Badeveien i løpet av desember.