– Manglende kvalitetskontroll

Jon Hovland (H) er lite fornøyd med kommuneadministrasjonens håndtering av den pinlige skiltsaken i Vikersundgata.