– Fotgjengerne lever farlig i Vikersund sentrum

Bjørn Erik Sørli og Tormod Olsen ber kommunen sørge for forskriftsmessig merking av gangfeltene i Vikersund sentrum før det skjer alvorlige ulykker.